VR mod social angst

Mennesket er sociale væsener, og generelt er sociale interaktioner en vigtig og naturlig del af livet. Det kan være alt lige fra nye venskaber på arbejdspladsen, kærlighedsforhold, være til stede ved sociale sammenkomster, eller at holde præsentationer. For mennesker med socialfobi, kan sådanne situationer dog være yderst angstprovokerende, og ubehagelige at befinde sig i. Det kan være, at de føler sig konstant “overvågede” og bedømt, eller at de er bange for at gøre noget pinligt, når de står i sociale situationer. De fleste der lider af socialangst er bevidste om, at de overfortolker situationerne. Det er dog alligevel svært at overbevise sig selv om det.
Lidelsen kommer i mange forskellige afstøbninger. For nogle kan det dreje sig om alle sociale situationer, mens det for andre er afgrænset til enkelte områder. Eksempelvis at holde en tale foran andre mennesker, eller at skulle gå i skole. Forskningen viser uanset årsagerne,  så er det muligt at behandle social angst med VRET.

 

VRET og social angst

Ligesom med VRET i forbindelse med behandling af andre fobier, skal patienten have et VR headset på under forløbet. Det er både muligt at lave overordnede virtuelle miljøer med henblik på at ramme bredt ift social fobi og social interaktion. Men det er også muligt at skræddersy det virtuelle miljø til konkrete situationerne som nogle individer måtte have angst for. Det virtuelle miljø bliver visualiseret på displayet. Det kan fx. være, at man skal interagere med en eller flere avatars i forskellige sociale situationer i den virtuelle verden. Dette vil nemlig forberede patienten på at stå i tilsvarende situationer, i den virkelige fysiske verden.
Selve metoden, er generelt den samme som i forbindelse med VRET og højdeskræk. Man starter stille og roligt ud, med lav eksponering hvorefter man skalerer til mere angstprovokerende situationer. I forbindelse med VRET forløbet, kan man enten konsultere med en “rigtig” terapeaut (i den fysiske verden), eller man kan lave en virtuel coach, det guider igennem eksponeringen.

 

At interagere igennem sin Avatar

En anden vigtig pointe når man snakker VRET og social angst, er muligheden for at interagere gennem sin avatar. Der er lavet studier, hvor autister som havde svært ved at interagere med andre mennesker, frivilligt prøvede kræfter med social interaktion i VR. Alt tydede på, at muligheden for at være en avatar i et virtuelt miljø, fordrede sociale interaktioner autisterne imellem. Det var lettere for dem, at bruge en avatar som medium for kommunikation, end det var at kommunikere med hinanden i den virkelige fysiske verden. Hvad vigtigere er, så var det muligt for de i studiet frivilligt deltagende, at overføre elementer af den øgede sociale interageren til den virkelige verden efterfølgende. Man kan derfor sige, at brugen af avatars til at interagere igennem, virkede som et springbræt der var med til at overbevise de deltagende om, at de også er i stand til at interagere i den fysiske verden.

 

Post-treatment og Follow-up

Når man taler om behandling, er det også vigtigt at have fremtidsaspekterne in mente. Èn ting er at se gavnlige effekter umiddelbart efter behandling, men hvad så med opfølgende undersøgelser?
Her viste VRET også lovende resultater. I et studie hvor follow-up undersøgelser blev lavet efter 0, 2 og 4 uger, var der ingen negativer at spore.
Rent faktisk er der bevis for, at fremgang opnået ved hjælp af VRET kan generaliseres til det virkelige liv. Meta-analytiske resultater antyder, at sammenlignet med ventelistepatienter, så klarer VRET patienter sig betydeligt bedre ved follow-up adfærds undersøgelser. Derudover, så var der ikke synderligt store forskelle at spore for VRET patienter sammenlignet med in-vivo eksponerings patienter.
Hos VRDK har vi store forventninger til, hvad VR og terapi bringer i fremtiden.

Kilder