Brug VR til oplæring og få gladere, og dygtigere medarbejdere

Virtual- og Augmented Reality introducerer nye måder hvorpå du kan oplære dine medarbejdere i komplekse arbejdsprocesser, så du får en effektiviseret træningsproces med nedsat fejlrate og gladere medarbejdere. Og hvem vil ikke have det?

Hvad end du er kok, kirurg, eller frisør er der i begyndelsen af enhver ansættelse, en stejl læringskurve med nye processer og aktiviteter der skal indstuderes. I mange industrier inkluderer disse god gammeldags udenadslæren, der hverken er særlig effektivt eller motiverende. Herudover er træningsprocesser ofte tids- og ressourcekrævende, da der både skal være en træner, adgang til træningsfaciliteter (til tider hele bygninger) samt kontrol over ydeevne for at opretholde kvaliteten. Sandheden er dog, at fejl ofte opstår grundet mangelfuld oplæring og misforståelser og hertil kommer, at det ofte er en langsommelig, gentagende proces som medarbejderne helst vil være foruden.

Med en virtuel træningsproces kan man reducere fejl, forøge effektivitet og vedligeholde kvalitet, alt imens man skaber et mere motiverende læringsmiljø for sine medarbejdere. ”Men hvordan?” tænker du.

Først og fremmest så lærer alle forskelligt, så meget ved vi. Nogen er tænkende og visuelle, mens andre er talende og prøvende. Så for at skabe det bedste udgangspunkt for læring, skal vi ramme så bredt som muligt.

Virtual Reality påvirker forskellige aspekter der alle er medvirkende til den bedst mulige indlæringsproces:

Det gør det sjovere

Når kedsommelige processer (ja, undskyld) eller lange instruktions dokumenter bliver tildelt underholdningsværdi, forhøjer det sandsynligheden for at vi vil kunne genkalde os informationen senere, da vi er mere tilbøjelige til at huske spændende oplevelser end kedelige. Med en virtuel træningsproces er det kun fantasien, der sætter grænser. Du kan få point hver gang du udfører en aktivitet, stige i level, konkurrere mod din kollega eller noget fjerde.

Der tilføjes kontekst

Sammenligneligt med den kendte huske-teknik hvor man går en mental tur i sit barndomshjem og tildeler information til hvert et rum, husker vi bedre information som er givet til os gennem en fortælling. Ved at beskrive et handlingsforløb, som vi kan i VR, aktiveres vores hjerne yderligere og vi oplever at den givne information bliver konkretiseret og dermed nemmere at huske.

Man prøver det på egen krop

Vi kan bedst lide at se med fingrene, og det giver os en ordløs forståelse for en arbejdsproces, når vi får lov til at opleve den selv og måske endda se hvad der sker når vi laver fejl. Et britisk studie viser, at dobbelt så mange forbrugere husker interaktivt indhold bedre end almindeligt indhold, da man bliver en aktiv del af oplevelsen.

Vi reagerer på modtaget information

Da mennesket er en social race, har vi sværere ved at modtage information i en passiv, lyttende rolle, og nemmere ved det når vi aktivt skal tage del i læring. Ved at modtage informationer som vi derefter skal agere på, forstærker det synkroniseringen af vores hjerneaktivitet, og gør os mere modtagelige overfor ny viden.

Det er visuelt

Ved at trække så meget information fra tekst til billeder, skaber vi en mere logisk forståelse for emnet. Vi modtager dagligt hovedparten af al information igennem vores syn, og det er derfor den hurtigst opfattede informationskilde.

Det er kontrollerbart

En virtuel træningsproces kan hurtigt meddele, hvornår en medarbejder har opnået et tilfredsstillende resultat, og dermed tilpasse hvor meget træning den enkelte medarbejder har brug for i stedet for at sætte en middelværdi. Det skaber også en mulighed for, at arbejdsgivere kan indsamle data over træningsforløbet, såsom hvor der bliver begået flest fejl, og bruge det til at optimere processen mest muligt. Det er også muligt med nyere headsets, at skabe heatmaps over aktivitet såsom hvad der fanger brugerens opmærksomhed og hvor de mister den igen.

Kokkerering af kylling i VR

Den amerikanske fastfood gigant Kentucky Fried Chicken, opdagede fordelene ved at træne deres medarbejdere i VR og udviklede læringsplatformen ”The Hard Way – a KFC Virtual Training Escape Room”.

I stil med de populære escape rooms får medarbejderne 25 minutter til at dybstege en kylling efter KFC-procedure, før de kan slippe ud af rummet. Undervejs bliver de guidet igennem de forskellige trin med et stærkt element af underholdning, der holder dem fokuserede og motiverede.

Se videoen her: